premiera euforia.


piona dla gerbiego za montaz i part!