58mm.


Kopij popijający herbe w rakiecie i wywiad z Pawłem w -19 stopniach.


yLjjJWosJeSEvZ

Maier maakte in zijn sdutie een onderscheid tussen objective' en subjective' errors. Hij erkent daarmee natuurlijk het belang dat een bron heeft om op een bepaalde manier tegen de feiten' aan te kijken.Overigens inventariseerde hij ook naar type fouten. Het meest voorkomend was een fout citaat (objective), gevolgd door foute koppen en rekenfouten.Dat bronnen zelf zwaarder tillen aan fouten over artikelen waar ze zelf in voorkomen, is evident. Het is ontegenzeggelijk een nadeel van Maiers onderzoek. Daarbij nog wel de kanttekening dat bronnen natuurlijk vooral naar de bij henzelf bekend zijnde informatie keken om fouten te benoemen. Als in een artikel staat dat vandaag op de kop af 98 jaar geleden de Titanic zonk, kan dat feitelijk onjuist zijn, maar door geen van de bronnen zijn opgemerkt (bronnen zijn geen fact-checkers). Het is dus te verwachten dat de werkelijke hoeveelheid fouten nog iets hoger ligt dan Maier in zijn onderzoek vaststelde.Een zinvolle methode om de relatie tussen fouten en opzeggen in kaart te brengen, is om met een beperkte hoeveelheid respondenten diepte-interviews te houden om de werkelijke opzegmotieven te achterhalen (mensen geven vaak andere redenen dan ze eigenlijk hebben). Dergelijk onderzoek gebeurt in Duitsland (naar opzegmotieven). Voor zover ik weet worden fouten daarin niet als argument meegewogen. Het zou interessant zijn om te zien of opzeggers fouten in de krant' spontaan noemen in een diepte-interview.Overigens zal ik Scott Maier vragen of hij een artikel voor DNR wil schrijven over de vraag in hoeverre de mening van bronnen relevant is voor de vraag in hoeverre fouten in media opzeggedrag beefnvloeden.